Blog / Športová psychológia

Dvere do mysle športovca

Author avatar

Mojmír Trebuňák

September 18, 2020, 07:32 PM

Blog image

Mnoho športovcov trénuje svoje telo, málo z nich však trénuje aj svoju myseľ.


Považujem sa za človeka, ktorý ak chce niekam smerovať, potrebuje vedieť odkiaľ prišiel a tak čerpám veľa myšlienok z histórie. Mám ju rád, čítať o ľuďoch, ktorí naozaj predbehli svoju dobu a ich poznatky vieme použiť aj dnes a to v odvetviach, o ktorých oni vtedy ani neuvažovali je samo o sebe obohacujúce. Napríklad také spojenie Sokrata a športovej psychológie. Je to vôbec možné? Vedeli ste, že po sebe nezanechal žiadne písomné diela? Napriek tomu jeho myšlienky poznáme a stretávame sa s nimi. Z toho množstva, ktoré sa zachovalo si vyberieme jednu konkrétnu. Osobne som na túto myšlienku narazil po dlhom čase v posilňovni. Kamarát ju tam napísal na tabuľu a som veľmi rád, že mi ju pripomenul. Znie takto: “Človek by nemal mať právo byť amatérom v rovine fyzického tréningu. Je to pre neho zahanbujúce, ak zostarne bez toho, aby zazrel tú krásu a silu, ktorej je jeho telo schopné.” Čo keby sme nahradili slovo človek slovom športovec/športovkyňa.

runnyrem-LfqmND-hym8-unsplash

Grécki filozofi, nie len spomínaný Sokrates, razili cestu kalokagatie - komplexného rozvoja potenciálu a krásy človeka po stránke fyzickej i mentálnej. V našej podstate sme stvorení k tomu, aby sme sa rozvíjali a posúvali hranice svojich možností. Rodíme sa s istými predispozíciami, ktoré nám v tomto rozvoji pomáhajú. My sme tí, ktorí vlastníme kľúče od dverí naších schopností. Ak je však zväzok kľúčov príliš veľký, kľúčov veľa a my hľadáme práve jeden, ako ho nájsť? Je potrebné na odomknutie týchto dverí nejaké špeciálne nadanie? Špeciálne určite nie. Je v každom z nás, zakorenené od narodenia. Je ním zvedavosť.

Zvedavosť ako základný predpoklad, stále sa chcieť niečo nové naučiť, posunúť svoj výkon vpred, doplniť ho o aspekt, ktorý mi poskytne výhodu. Vďaka zvedavosti vieme identifikovať svoje silné stránky - tie ktoré má odlišujú od ostatných. Ak som vrcholový športovec, mojím primárnym smerovaním je podať výnimočný výkon vtedy, keď je to treba. Súťaže, zápasy, preteky vyhrávajú tí, ktorí sú schopní v tej pravej chvíli podať výnimočný výkon. Skúsme si to rozmeniť na drobné. Jeden z aspektov predpokladu pre optimálny výkon je fyzická príprava. Ako vzdelávajúci sa futbalový tréner a ešte stále aktívny športovec mám možnosť vidieť a sám na sebe si zažiť dôležitosť fyzickej prípravy. Sila, vytrvalosť, rýchlosť, koordinácia a iné zložky, ktoré ovplyvňujú môj (Váš) výkon sú v tréningoch zdokonaľované na dennej báze. Tréningové dávky sa líšia od obdobia a veku, v ktorom sa športovec nachádza. Je to proces.

Druhým aspektom je mentálna príprava. Ako je to u Vás? Myslíte na ňu len v čase bezprostredne pred súťažou? Vtedy, keď sa snažíme využiť momentum pred výkonom? Sústreď sa! Buď mysľou tu, v tomto momente! Mysli pozitívne! Funguje to? Skúste si spomenúť na podobnú situáciu. Keby pred Vás položili 100 kilogramovú činku a chceli by, aby ste vykonali premiestnenie alebo aby ste zvládli zabehnúť beh na 800m pod 1 minútu a 45 sekúnd, asi by to bolo problematické. Nie preto, žeby to bolo nemožné. Dôvod by bol prostejší, pretože ste to nenatrénovali a nevenovali tomu svoju pozornosť a čas. Ako chceme potom od nášho mozgu aby fungoval konkrétnym spôsobom, ak ho netrénujeme? Vidíte ten paradox? Mentálna príprava je pojem trendový, mnoho športovcov, trénerov i rodičov o ňom rozpráva a snaží sa mu venovať. Je dobrou správou, že sme sa v tejto oblasti posunuli dopredu. Aj na Slovensku sú odborníci, ktorí v oblasti športovej psychológie pôsobia a pomáhajú športovcom.

V mnohých aspektoch sa mentálna príprava podobá tej kondičnej, je to rovnako proces, výsledky sú však ťažšie merateľné.

Ako pri tréningu fyzickej kondície aj v tomto prípade existuje mnoho metód, ktoré je možné využívať. O rôznych spôsoboch práce so športovcom sa dočítate v našom predchádzajúcom blogu. Tak ako je viacero možnosti pri výbere fyzioterapeutov, kondičných trénerov, osobných trénerov a podobne. Aj v oblasti tréningu mysle spočíva dôležitosť v správnom výbere. Človek v živote hľadá to, čo najlepšie vyhovuje jeho potrebám. V tomto ohľade to nie je iné. Sme jedineční. Náš príbeh, naše silné aj slabé stránky, skúsenosti a ľudia, s ktorými sme v styku nás robia inými. Úspechy i prekážky vo svojej kariére zvládame svojim vlastným spôsobom.

My sme si v The Journey dali za úlohu sprevádzať našich klientov na dobrodružstve športovej kariéry. Spoločne sa tešíme z ich radostí a úspechov a pri ťažších obdobiach vytvárame atmosféru spolupatričnosti, pozitivity a kompetencie to zvládnuť. Prostredníctvom tvorby a udržania funkčného systému, ktorého všetky zložky budú vo vzájomnej interakcii fungovať a zabezpečovať optimálne podmienky a rozvoj pre športovcov.

Výkon športovca neovplyvňuje len on sám. Nezanedbateľný vplyv má aj spomínaný systém, ktorý je okolo neho vytvorený. Čo rozumieme pod pojmom systém? Je to v prvom rade samotný športovec, tréner a v neposlednom rade najbližšia rodina. Jednotlivé súčasti systému vedia využívať služby športového psychológa nasledovne:

  1. Športovec, ktorý tvorí svoju športovú dráhu, teda príbeh. Mnoho športovcov má svoj trénerský tím, ktorí tvoria odborníci na rôzne oblasti výkonu: kondičný tréner, fyzioterapeut, poprípade výživový poradca. Mnoho z vrcholových a úspešných športovcov vytvorilo miesto v tomto tíme aj pre športového psychológa. Ten vykonáva prácu na rôznych úrovniach a v rôznych oblastiach v závislosti na požiadavke športovca. Vytvára priestor, kde má športovec možnosť zastaviť sa, zanalyzovať svoj tréningový proces, svoj rast a vytvoriť plán ďalšieho rozvoja. Priestor, kde dokáže prijať seba ako individualitu a pochopiť svoju podstatu. Preto je v našej práci dôležitá jedinečnosť a individuálny prístup. Najmä v oblasti rehabilitácie po zranení vidíme kritické miesta, kedy športovec prechádza množstvom zmien a vysporadúva sa s témami, ktoré počas všedných dní, tréningov a zápasov nerieši. Neexistuje jedna všeobecná pravda, ktorá platí pre všetkých. Takisto neexistuje jeden prístup pre všetkých športovcov, ktorí by bol dokonalým pre všetkých.
  2. Dôležitosť trénerov a ich vplyvu na hráčov je nespochybniteľná, nároky sa neustále zvyšujú. Preto častokrát aj tréneri vyhľadávajú pomoc športových psychológov. Potrebujú svoje miesto mimo dosahu zverencov. Miesto, kde vedia efektívne smerovať analýzu predošlých výkonov a tvoriť riešenia pre svojich zverencov, respektíve tím. Kooperácia so športovým psychológom môže pomôcť pri výbere vhodných adeptov do kolektívu, spoluprácu na tímovej dynamike, jej analýzu, hodnotenie atmosféry v tíme, rôzne teambuildingové aktivity pre rozvoj tímu v oblastiach výkonu, motivácie, vzťahov v kolektíve a budovania identity tímu. Tréner však nezabúda na sebarozvoj a preto je samozrejmosťou budovanie vlastnej identity trénera a naplnenie svojho vlastného potenciálu.
  3. Dôležitosť rodinného prostredia pre vývoj športovca netreba predstavovať, je to počiatočný bod na ceste za dobrodružstvom a pomyselný batoh, ktorý so sebou nesieme, či už v živote alebo športe. Rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie v živote. Vnímame rodiča ako prvého mentora alebo kouča svojho dieťaťa. Ak je dieťa choré, ide s ním k lekárovi. Ak dieťa bolí zub, ku zubárovi. Ak je smutné, robí všetko preto, aby nebolo. Stále je tam. Rodič má v živote dieťaťa nenahraditeľné miesto, preto je dôležité, aby bol súčasťou dobrodružstva športovej kariéry, ako súčasť systému. Našou spoločnou úlohou je vytvorenie optimálneho prostredia pre rozvoj športovca. Takého prostredia, ktoré vytvorí podmienky pre rozvoj pozitívneho myslenia, účinných stratégií zvládania stresu, budovania zdravých vzťahov a sebadôvery.

nik-shuliahin-DA_oVDX6md8-unsplash

Hovorí sa , že úspech je všetkých, neúspech iba jedného. Ľudia v našom okolí majú na nás veľký vplyv a preto zohrávajú dôležitú úlohu ako pri úspechoch, tak aj pri neúspechoch a častokrát sú práve oni tí, ktorí dokážu zaktivovať a podporiť kompetenciu v športovcovi zvládnuť neúspech, pri mladom športovcovi zvládnuť aj úspech.

Fanúšikovia si pamätajú úspešných športovcov. Športovci na sklonku kariéry viac ako na úspechy, spomínajú na zážitky a ľudí, ktorých stretli. Keď premýšľam nad rozprávaním ľudí, ktorí žili športom, uvedomujem si, že ich rozprávanie nie je o množstve trofejí. Je o zápasoch a zážitkoch z nich, ktoré viedli k úspechu, o tréningoch v dažďoch a blate, o rivaloch, ktorých sa snažili poraziť a vzťahoch, ktoré sa im nakoniec podarilo vytvoriť vďaka ceste, ktorú si zvolili. Príbeh každého športovca je jedinečný aj vďaka ľuďom, ktorí ho spolu s ním tvoria. Ten príbeh je o dosahovaní vytúžených cieľov a posúvaní hraníc svojich možností.

Ako poznamenal Sokrates bola by veľká škoda, ak by sme ako ľudia nezistili, čoho všetkého sme vlastne schopní a to nielen v oblasti fyzického tréningu, ale aj vo sfére našej mentality, ktorá skrýva plno tajomstiev a možností. Tie si zasluhujú našu pozornosť, lebo potenciál, ktorý dokážeme odomknúť, nás môže posunúť o dobrý kúsok cesty ďalej. Sú to tie pomyselné dvere, od ktorých kľúče vlastní každý z nás. Chceme ich otvoriť všetky? Už vieme, že to vyžaduje našu zvedavosť a odvahu a tie predsa máme, veď sme ľudia a športovci. Takí, ktorí chcú zistiť, kde sú ich hranice a tiež aj ako ich posúvať ďalej. A každým dňom si viac a viac uvedomujeme, že táto životná dráha nie je o cieľoch, ale o ceste za nimi.

reuben-juarez-C4sxVxcXEQg-unsplash

Páčil sa Vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním so svojími priateľmi: