Blog / Psychológia

The Journey. It's personal, unique, yours.

Author avatar

Slavomíra Trebuňáková

June 30, 2020, 02:51 PM

Blog image

Na začiatok si to ujasnime.

Milión informácií okolo, všade samé vysvetlenia, označenia, definície, čo z toho si však vybrať? Sú tieto škatuľky potrebné? Ak áno, do akej miery? Čo vlastne hľadám, keď sa chystám osloviť psychológa? Aj o tomto je nasledujúci príspevok, ktorý považujem za povinnú jazdu v akomkoľvek odvetví akýchkoľvek služieb - veď ani pečivo nehľadáme u murára však?

Kto je kto, čo je čo

Že psychológ nerovná sa psychiater je už hádam tradičný začiatok takéhoto textu. Stručne si to zopakujme. Kým psychiater má vyštudovanú medicínu, využíva teda titul MUDr., predpisuje určité typy liekov a je to teda lekár, psychológ má vyštudovanú jednoodborovú psychológiu, využíva titul Mgr. a medikamenty nepredpisuje. K obom Vás môže odporúčať všeobecný lekár alebo ho môžete vyhľadať sami.

Psychológia je však široký odbor, ktorý obsahuje niekoľko veľmi podstatných oblastí, ktorým sa venuje. Všeobecne zaužívané rozdelenie ich delí na základné, aplikované a špeciálne. Základné sú prevažne teoretického a vedeckého charakteru, špeciálne (ako je už z ich názvu zjavné) sa zaoberajú úzkym štúdiom konkrétnej oblasti a využívajú poznatky základnej aj aplikovanej oblasti. Na účely tohto textu je najpodstatnejšia oblasť aplikovaných disciplín, z ktorej si vymenujeme a vysvetlíme niektoré podrobnejšie.

Športová psychológia - Jej hlavnou úlohou je pracovať so športovcami, trénermi, rodičmi a celým organizačným tímom. Prepája poznatky z oblasti psychológie so športovou praxou a využíva ich na zefektívnenie celého systému. V našich podmienkach neexistuje priame vzdelávanie pre odbor športovej psychológie, aj keď v zahraničí je to bežnou praxou. Športový psychológ teda potrebuje psychologické vzdelanie a športové skúsenosti, najlepšie priamo aktívnou športovou minulosťou a skúsenosťami s rôznymi etapami života športovca. Ak k tomuto balíčku pridá rôzne vzdelávacie aktivity a skúsenosti s poradenskou činnosťou určite tým zvyšuje svoju odbornosť.

Psychoterapia - Psychoterapeutom sa v zmysle zákona môže označovať človek, ktorý má absolvované špecializačné vzdelávanie v odbore klinickej psychológie a zároveň dlhodobý výcvik v niektorom z terapeutických smerov. Toto je však len úzky výber z ľudí, ktorí psychoterapeutické vzdelávanie absolvovali. Množstvo absolventov psychoterapeutických výcvikov disponuje adekvátnymi vedomosťami pre jej výkon, len jednoducho nepoužívajú tento názov, aby neporušili zákon a nečelili sankciám. Pri psychoterapii je však veľmi podstatný vzťah klient-terapeut. Preto je vhodné voliť niekoho, kto je jednak erudovaný vo svojej oblasti ale zároveň Vám vyhovuje aj po ľudskej stránke. Psychoterapiu (aspoň väčšinu jej smerov) však nemožno obmedzovať len na liečbu patológie. Aj napriek tomu, že to nie je v našich končinách zaužívané, terapiu vyhľadáva stále viac ľudí s cieľom rastu, zlepšenia, napredovania bez prítomnosti klinicky významnej patológie a dokáže im poskytnúť práve to, čo hľadajú.

Poradenská psychológia - Poradenskú psychológiu môžeme vymedziť ako výmenu informácií medzi poradcom a klientom prostredníctvom ľudskej interakcie. Poradenstvo chápu ako proces učenia sa, vysvetľovania a odôvodňovania ľudského správania sa s cieľom zlepšiť život klienta, riešiť problémy v jeho živote a naučiť sa predchádzať im. Úlohou poradcu je poskytnúť klientovi reálny pohľad na jeho možnosti.

Klinická psychológia - Zameriava sa prioritne na diagnostiku a terapiu psychopatologických stavov, jedná sa o oblasť zdravotníctva, klinický psychológ ma spravidla psychologické vzdelanie a ukončené špecializačné vzdelávanie v odbore klinickej psychológie. Jeho služby môžu a nemusia byť preplácané zdravotnou poisťovňou.

Mimo psychologickej oblasti, ale často do nej mylne zaraďovaní sú mentálny tréner a mentálny kouč.

Mentálny tréner využíva konkrétne, teóriou podložené techniky, disponuje adekvátnym vzdelaním mentálneho trénera, nemusí však byť psychológom (konkrétne podmienky si vzdelávacie inštitúcie určujú individuálne). Pracuje s výkonnosťou športovca, budovaním sebavedomia a podobne, jeho práca je prevažne direktívna.

Mentálny kouč využíva pre svoju prácu primárne rozhovor, pracuje s klientom na rôznych cieľoch, vytvárajú konkrétny plán krokov na ich dosiahnutie, priebežne pokroky hodnotia. Rovnako ako mentálny tréner ani kouč nemusí mať psychologické vzdelanie, venuje sa ľuďom v rôznych oblastiach ako podnikanie, šport, vzdelávanie atď.

logan-weaver-b76PEyeIptQ-unsplash

Čo ďalej?

Áno možností je veľa, ako sa však v nich vyznať? Ako pri množstve iných služieb je aj tu potrebná selekcia. Na základe čoho? :

  • odbornosť, vzdelanie, žiadny rýchlokvasený odborník ale človek, ktorý sa neustále vzdeláva a udržiava kontakt s aktuálnymi vedeckými aj praktickými poznatkami,
  • referencie iných ľudí, ktorí už nejakú skúsenosť majú (aj keď pri tomto opatrne, to čo vyhovuje inému, nemusí vyhovovať Vám a opačne),
  • Váš cieľ, teda čo od daného odborníka očakávate, potrebujete.

Cieľov tohto blogu bude niekoľko, jedným z nich je aj snaha pomôcť v orientovaní sa vo vlastných požiadavkách a následne vyhľadania efektívnej pomoci bez zbytočného zdržiavania. Ak Vám aj naďalej nie je niečo jasné, pokojne [nám napíšte] (https://thejourney.sk/contact), radi odpovieme, poradíme. Ak ste sa v niečom zo spomínaného našli, neváhajte si prezrieť naše služby a dohodnúť si osobné stretnutie.

Vaše The Journey.

Páčil sa Vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním so svojími priateľmi: