Blog image

Športová psychológia

Dvere do mysle športovca

Author avatar

Mojmír Trebuňák

September 18, 2020, 07:32 PM

Blog image

Športová psychológia

8 tipov pre rodičov športujúcich detí

Author avatar

Mojmír Trebuňák

November 4, 2020, 09:31 AM