SLUŽBY

Čo ponúkame?

Tak ako je rôznorodý náš život, rôzne sú aj naše služby. Či ste profesionálny alebo rekreačný športovec, športovec v rekonvalescencii, ktorý sa chce čím skôr vrátiť k tomu, čo najviac miluje, rodič, ktorý chce pomôcť svojmu dieťaťu k úspechom jemu vlastnou cestou, zodpovedný tréner, ktorý sa chce rozvíjať alebo jednoducho človek, ktorý potrebuje svoje trápenie s niekým zdieľať, nájsť vhodné riešenia náročných situácí, či zlepšiť určité oblasti svojho života - ste tu správne. Diskrétnosť, odbornosť, profesionálny prístup a autentickosť je pre nás samozrejmosťou. Zoznam služieb, ktoré Vám v The Journey ponúkame:

  • Športová psychológia
  • Podporné vedenie a poradenstvo
  • Kariérne poradenstvo
  • Prednášková činnosť

Športová psychológia

Športová psychológia

Každý športovec sa počas svojej kariéry snaží o maximalizáciu svojho výkonu. Vychádza to z jeho prirodzenej podstaty - baví ma to a chcem byť najlepší. Trénujeme na rôznych aspektoch svojho výkonu. Jedným z týchto aspektov je aj tréning kognitívnych schopností alebo mentálny tréning. V The Journey spojením odborných znalostí a empirickej skúsenosti ponúkame možnosť vytvorenia priestoru pre zdieľanie svojich radostí, úspechov, ale aj starostí pre športovcov, trénerov i rodičov. Tento priestor slúži pre rozvoj individuality športovca, na ktorý sa v bežnom tréningovom cykle zabúda alebo naň neostáva čas. Chápeme, že každý športovec je jedinečný a úspechy i prekážky vo svojej kariére prekonáva svojim vlastným spôsobom. Našou úlohou je sprevádzať na dobrodružstve športovej kariéry, z radostí a úspechov sa tešiť spoločne a v ťažších obdobiach vytvárať atmosféru spolupatričnosti, pozitivity a možností prekonať ho.

Podporné vedenie a poradenstvo

Športová psychológia

Prvá myšlienka, ktorá Vám v tomto momente napadá, je pravdepodobne “Toto ja nepotrebujem, veď ja nemám žiaden problém” - a je to úplne v poriadku. Dovoľte nám však tento prvý dojem poopraviť. Tak ako aj v iných oblastiach nášho života, ako napríklad telesná kondícia, aj pri tej psychickej máme viaceré možnosti. Keď sme chorí, bezprostredne vyhľadáme lekára, aby nám pomohol. Keď sme zdraví, snažíme sa robiť všetko pre to, aby sa malo naše telo čo najlepšie - snažíme sa zdravo stravovať, pravidelne cvičiť, ak sa v danej oblasti nevyznáme, vyhľadáme profesionálneho trénera alebo napríklad výživového poradcu.

V oblasti psychického zdravia je to podobné. Ak sa ťažkosti nakopia, odbornú pomoc zväčša vyhľadáme, čo však v situácií keď je všetko v poriadku? Prečo sa v tomto čase nesnažíme naše psychické zdravie upevňovať, aby sme v ťažších situáciach z tejto sily čerpali? Prečo považujeme psychické zdravie za niečo sekundárne o čo sa netreba starať a očakávame, že bude dobré samé od seba? Ak Vás táto myšlienka zaujala a chceli by ste pracovať na svojom psychickom zdraví, odolnosti, zlepšovať stránky svojho života, ktoré dlhodobo odkladáte do krabice “jedného dňa” budeme radi, keď sa nám ozvete. Spoločne sa vydáme na túto unikátnu cestu k Vašim cieľom.

Kedy je vhodné podporné vedenie alebo poradenstvo:

  • Pri ťažkostiach so zvládaním stresu
  • Pri nízkej sebadôvere
  • Pri partnerských ťažkostiach
  • Pri nespokojnosti v niektorej zo životných oblastí
  • Pri snahe o zlepšenie výkonu, koncentrácie, resp. pozornosti, stratégie zvládania stresu, nácviku relaxácie

Kariérne poradenstvo

Športová psychológia

Vedeli ste, že človek zmení svoje povolanie, prípadne zamestnanie priemerne 5-7x za život? Áno znie to priam až neuveriteľne, no po krátkom zamyslení sa, je to často logické. Koľko ľudí študuje len preto, že to chceli rodičia, koľkí šli na odbor vysokoškolského štúdia len kvôli predpokladu, že ich to asi bude baviť. Koľkí mali po ukončení štúdia ťažkosti zamestnať sa vo svojom odbore a tak si zvolili úplne iné zamestnanie, ktoré bolo dostupné.

Ak ste sa niekde v tomto našli, kariérne poradenstvo je práve pre Vás. Ak sa cítite stratený, vyčerpaný z práce aj napriek tomu, že objektívne nie je fyzicky či psychicky náročná, ťažko sa Vám hľadá iná ako finančná motivácia ráno vstať z postele a ísť do svojho zamestnania, ste tu správne. Spoločne sa pozrieme na Vaše silné a slabé stránky, Vaše ciele, očakávania, záujmy a možnosti ich uplatnenia na našom pracovnom trhu. Kariérne poradenstvo pozostáva z úvodnej diagnostiky a dvoch ďalších stretnutí zameraných na ich optimálne uplatnenie s možnosťou dlhodobejšieho podporného vedenia.

Prednášková činnosť

Športová psychológia

Toto je priestor pre kluby, organizácie, inštitúcie a každého lídra, ktorému záleží na rozvoji kolektívu. Či je to šport, biznis alebo verejná inštitúcia. Tvorenie tímu je výzvou a dlhodobým procesom, pri ktorom kolektív prechádza mnohými skúškami, takže sa hodí každá pomocná ruka. Jedinečnosť tímu spočíva v jednotlivcoch, silné individuality tvoria silné tímy. Nesmieme ale zabúdať na vzťahy, väzby a identitu kolektívu či družstva.

Mnoho výskumov poukazuje na prvok spolupatričnosti a jeho dopad na kolektívny výkon. Sme presvedčení o existencii predpokladov pre riešenie kríz a výziev. Prvým predpokladom je informovanosť. Mať informácie a vedieť ich využiť v praxi vytvára pre človeka určitú výhodu oproti iným. Druhým predpokladom je schopnosť kriticky myslieť nad informáciami a nielen ich pasívne prijímať. Preto druh činnosti, ktorý ponúkame, nie je realizovaný klasickou formou prednášok, ale interaktívnym zážitkovým spôsobom.

Kontaktujte nás a spolu prídeme na to, ako byť o krok pred vašou konkurenciou a napĺňať požiadavky Vášho tímu.